ISKRISTALLS 

NÄRINGSBALANS

Näringsanalyser på cellnivå

 Vi vet idag att kroppens funktioner drivs av näring i olika former. Vissa ämnen ska kroppen klara av att tillverka själv och vissa ämnen måste vi tillsätta utifrån.

I dagens samhälle krävs det att vi mår bra och att vi håller oss i form. Det behöver självklart inte betyda vältränad, smal, strikta dieter eller på andra sätt följa de ideal som idag sprids via media. För oss betyder det att du skall känna dig stark, att du inte skall vad hindrad från att kunna göra det du önskar i din vardag. Det betyder att du skall ha den energi du behöver för att jaga dina drömmar och att samhällets stress inte biter på din personlighet.

Självklart förespråkar vi hälsosam, näringsrik mat som din kropp mår bra av. Tyvärr så räcker det inte alltid till och då är koncentrerad näring ett nödvändigt ont.

Vi utgår från att kroppen är självläkande om den har alla pusselbitar som behövs. Men för att lägga pusslet och hitta vilka delar som saknas är det viktigt att titta på helheten. Der gör vi.

Vi tittar vi på faktorer som:

 • Kost
 • Livsstil
 • Blodgrupp
 • Medicinering
 • Kroppstyp
 • Ohälsa och krämpor
 • Sjukdomshistoria
 • Vitaminer
 • Mineraler
 • Antioxidanter
 • Probiotika
 • Enzymer
 • Aminosyror
 • Fettsyror
 • Hormoner
 • Tungmetaller
 • Synergier

Vi använder oss av frekvensmätning för att ta reda på hur näringsstatusen ser ut i dina celler.

Till skillnad från t.ex. blodprov kan vi se om näringen verkligen når in i cellen och om kroppens depåer är fyllda.

Efter alla delar är analyserade använder vi oss av vår breda kunskap (över 30 år) och skapar en personlig åtgärdsplan till dig.

Vårt mål att att vi skall kunna normalisera dina värden på 9-12 månader. Vi vill att du skall vara medveten om att vi aldrig kan veta på förhand hur snabbt din kropp kommer att jobba och därför kan det både ta kortare eller längre tid för din kropp att normalisera dina värden.


Hur ofta behöver du besöka oss?

Detta är också väldigt individuellt men de flesta klarar sig på följande upplägg.

 • Första besöket
 • Återbesök efter ca 3 månader
 • Återbesök 2 efter ytterligare 6 månader