Probiotika

Probiotika

Probiotika eller mikrobiska preparationer är kost eller kosttillskott med levande bakterier som påstås vara gynnsamma för hälsan. Inom vissa tänkta medicinska användningsområden har man kunnat visa på viss effekt men vid andra sjukdomar har effekten varit otillräcklig för att motivera behandlingsmetoden eller inte alls gått att påvisa. Probiotika tillsätts och förekommer således i vissa mjölkprodukter, syrade grönsaker (som surkål), kombucha och kefir. Probiotiska bakteriekulturer förekommer även som kosttillskott. Den normala människans magtarmkanal innehåller cirka olika typer av bakterier som minskar tillväxten av skadliga bakterier och främjar ett friskt matsmältningssystem.


Positiva effekter med probiotika

Stärker immunförsvaret
Då 75 procent av immunförsvaret sitter i tarmen ska du se till att hålla tarmfloran vid så god hälsa du bara kan.

Ger minskad risk för infektioner och allergier
Forskare tror nu att många allergier orsakas på grund av brist på bakterier då vi människor är gjorda för att leva med vissa bakterier. Men allt renare miljöer har utrotat några viktiga bakteriesorter som tidigare hjälpt till att hålla vårt immunförsvar i schack.  Utan dessa bakterier i vårt system blir vi mer känsliga för allergener som till exempel damm, kvalster, djurpäls och pollen. Förutom vid hösnuva och pollenallergi har probiotika visat sig även kunna förbättra symtombilden vid andra inflammatoriska tillstånd, som till exempel dermatit (eksem) och magbesvär som IBS. Forskarna menar att probiotika har potential att kunna förändra sjukdomars svårighetsgrad och förbättra symtombild och livskvalitet hos patienter med hösnuva och pollenallergi. Positiva resultat rapporterades i en majoritet av studierna och utan några betydande negativa effekter

Mindre problem med förstoppning och turistdiarré
Probiotika ger bland annat mindre problem med förstoppning och turistdiarré till exempel och därför bra att ha med sig när du reser till länder med annorlunda bakterieflora.

Ger färre hål i tänderna och minskad risk för tandlossning
Bakterierna påverkar enligt forskning de förstörande bakterierna i munhålan.

Ger bättre andedräkt
Hur vår mage mår påverkar också hur vi luktar ur munnen. Enligt en undersökning av professor Svante Twetman och Mette Kirstine Keller vid Köpenhamns universitet minskar mjölksyrebakterien Lactobacillus reuteri Prodentis dålig andedräkt.

Minskad risk för inflammatoriska tarmsjukdomar
I dag vet man att "goda" probiotiska bakterier påverkar tarmens immunceller positivt och hjälper till att bekämpa de "onda" bakterierna, vilket inte minst är gynnsamt vid olika inflammationstillstånd.

Ger ett förbättrat näringsupptag
Extra viktigt när du av olika anledning får i dig mindre mängd föda, som till exempel vid sjukdom, hård diet eller deffning. Genom att äta probiotika och fermenterade livsmedel ökar du näringsupptaget, förbättrar enzymstatus och bakterieflora och förbättrar på så sätt kroppens allmänstatus och läkningsförmåga.

Hjälper mot förstoppning och ont i magen
Magont kan bero på många saker. Probiotiska bakterier kan råda bot på åtminstone några av dessa.

Bidrar till bra balans i underlivet
Hjälper vid problem med svamp och urinvägsinfektion genom att stärka den naturliga bakteriefloran i underlivet. Är enligt en vanlig rekommendation ett måste att tillföra efter en antibiotikakur mot urinvägsinfektion, bland annat för att inte drabbas igen.

Mindre stressymptom
En studie publicerad i British Journal of Nutrition, visar ett samband mellan tarmflora, hjärnan och stress genom att en specifik probiotisk sammansättning kan påverka vårt beteende och lindra psykiska stressymtom som nedstämdhet och oro.

Ger ökat skydd mot stroke
Göteborgsforskare har upptäckt att mycket stora skillnader mellan strokepatienter och friska gällande vilka bakteriearter de två grupperna har i tarmen.

13. Minskar risken att föda för tidigt

Tillskott med probiotika, det vill säga kapslar eller tabletter med rätt sorts ”goda bakterier” kan minska antalet förtidiga födslar, tror nu forskarna.

Upptäckten anses viktig då 13 miljoner barn dör varje år efter att ha fötts för tidigt - och snart kan ett bakteriellt screeningtest bli verklighet för gravida.

14. Gör barn mindre sjukdomsbenägna

... plus förkortar sjukdomstiden och lindrar symptomen hos de som blivit sjuka. Barn som får probiotika dagligen blir mer sällan sjuka och när de blir det får de mildare symtom. Det visar en ny brittisk studie.

15. Minskar negativa tankar

Ny forskning visar att mängden negativa tankar kan bero på dåliga bakterier i magen.

16. Förbättrar problem med IBS och tarmsjukdomar

Ungefär en miljon svenskar lider av IBS, det vill säga problem med känslig tarm. Men lösningen kan vara enklare än många tror:

Tillskott med probiotika samt tillskott med rätt sorts fibrer (så kallat "lösliga") hjälper, visar två nya, stora forskningsrapporter.

17. Hjälper till att återställa bakteriefloran efter antibiotikakur

Användande av antibiotika slår ut bakteriefloran i tarmen.

18. Hjälper till att reparera skadorna av socker

Socker är direkt skadligt för de goda bakterierna och föder de skadliga, "onda" bakterierna.

19. Gynnar matsmältningen

Dagligen sker cirka 200 miljoner kemiska processer i kroppen där varje process är beroende av ett eller flera specifika enzymer.

Många lider dock brist på enzymer och det vara bra att äta speciella enzymtillskott (fråga på hälsokosten) och/eller äta (och dricka) fermenterat.

Fermentering skapar större tillgång på enzymer, viktiga mikroorganismer och bra bakterier.

Vissa bakteriestammar som är nödvändiga för vår tarmflora förekommer endast i fermenterade produkter.

Alla dessa enzymer och bakterier krävs för att matsmältningen ska fungera optimalt och för att vi ska ha en frisk och stark tarmslemhinna.

20. Ger mindre gaser och magont

Gasbildning, uppkördhet och magknip beror nästan alltid på en störd matsmältning, som i sin tur orsakas av att levern och bukspottskörtelns produktion av matsmältningsenzym (bukspott och galla) är i obalans. Spjälkningen av fett och protein måste fungera optimalt annars börjar tarminnehållet ”jäsa” med knip och gasbildning som följd.

21. Kan eventuellt gynna din vikt

Kureras näringsexpert Zarah Öberg svarar på en läsarfråga där avsändaren har funderingar kring sambandet mellan fetma och tarmflora.

 I läkartidningen nummer 13, 2010 står följande att läsa: ”Firmicutes är ett samlingsbegrepp som omfattar huvudsakligen grampositiva bakterier, och flera av dessa, såsom laktobakterier, ingår också i olika probiotiska preparat. Hos vuxna med fetma dominerar Firmicutes, medan motsatsen har noterats bland normalviktiga. Intressant nog kan Firmicutes förorsaka fetma vid experiment på djur, och frågan har då också väckts om dessa mikroorganismer i probiotika kan bidra till fetmautveckling”.

Studier har påvisat problematik med obalanser i tarmflora hos de som har sjukdomar i tarmen, såsom ulcerös kolit, IBS och Crohns och idag skrivs probiotika ut i mycket höga doser till dessa patienter. Detta visar att bakteriefloran påverkar vår tarm och om det påverkar vår tarm, så påverkar det också signalsubstanser, vår förmåga att omsätta energiämnen etc.

22. Kan öka uthållighet och få dig att orka springa längre

Enligt en studie publicerad i The European Journal of Applied Physiology kan probiotika hjälpa dig förbättra ditt personbästa. Studien visade att löpare som under fyra veckor åt tillskott med probiotika - med 45 miljarder levande bakterier (CFU) – orkade springa 14 procent längre innan de kroknade.

Källa:
www.kurera.se
www.wikipedia.se

Populära inlägg i den här bloggen

Postbiotika

Lucka 1- Julro och balans i vardagen

Lucka 23 - Frukt och saffransglögg